Varför är elen så dyr nu? – Experten svarar

Senast uppdaterad : oktober, 2022 av Marcello Rongione
varför är elen så dyr - greenely förklarar

Vi närmar oss slutet av 2022 och elpriset ligger på sällan skådade nivåer. Mängder av svenska hushåll får elräkningar på tusentals kronor varje månad, något som i kombination med de höjda låneräntorna kan ha en dramatisk effekt på ekonomin. Och många tror dessutom att läget kan förvärras framöver.

Enligt nya beräkningar från Stockholms Handelskammare kan ett villahushåll i södra Sverige behöva betala nästan tre gånger så mycket för sin el under det kommande vinterhalvåret jämfört med förra vintern.

Men varför är egentligen elen så dyr? Och hur ska man tänka kring sitt elavtal och sin elförbrukning framöver? Vi har vänt oss till Robin Jansson på elbolaget Greenely, som vi bland annat utsett till det bästa elbolaget 2022, för att reda ut de största frågetecknen kring de höga elpriserna.

Varför är elen så dyr nu - greenely förklarar

Snabbkurs: Så fungerar den svenska elmarknaden

I Sverige använder vi el som vi själva producerar och som produceras i utlandet. All el hamnar i det gemensamma elnätet som sedan distribueras från norr till söder.

Tidigare var det monopol på elmarknaden, vilket innebar att all el producerades och distribuerades av en enda aktör. År 1996 bestämde dock riksdagen för att avreglera elmarknaden och bryta monopolet. Det betyder att du numera kan köpa el från valfritt elhandelsföretag och själv kunna påverka priset du betalar.

Avregleringen omfattade dock inte infrastrukturen, det vill säga elledningar och kablar. Det råder alltså fortfarande monopol på elnätet i Sverige, där olika elnätsföretag har ensamrätt på eldistributionen inom sitt område. Detta gör att du automatiskt blir kund till det företag som äger elnätet där du bor.

Hur bestämmer man priset på el?

Det är den nordiska elbörsen Nord Pool och den finansiella elbörsen Nasdaq som bestämmer marknadspriset på el.

Om det råder ett underskott på el, till exempel för att det finns för lite vatten i vattenkraftverken, går priset på el upp. Har vi istället producerat ovanligt mycket el kommer priserna att sjunka.

Även efterfrågan på el påverkar priset. I södra delarna av Sverige förbrukar vi till exempel mer el än vad vi producerar, vilket trissar upp priset. I norra Sverige är det tvärtom – här är tillgången större än efterfrågan. Det gör också att priset generellt sett blir lägre.

Många faktorer bidrar till den dyra elen

Sedan hösten 2021 har svenska hushåll betalat ovanligt mycket för sin el, något som fortsatt in på 2022. Dessvärre verkar det inte finnas något enkelt svar på varför elen är så dyr eftersom det har att göra med flera samspelande faktorer.

Enligt Robin Jansson på Greenely har den största utmaningen varit den höga efterfrågan på el under specifika timmar och att utbudet just nu är mindre än efterfrågan.

”Så har det alltid varit när det inte finns tillräckligt med inhemsk el, då måste man börja importera. Förra året började elimporten bli väldigt dyr eftersom Ryssland började begränsa exporten av naturgas till Europa, vilket bidrog till ökade gaspriserna i Europa”, säger Robin.

I Sverige utgör fossilgas knappt 3 procent av vår totala energiförsörjning. Så varför påverkas vi av att Ryssland begränsar gasen till andra delar av Europa?

Robin förklarar att Sveriges elsystem är ihopkopplat med kontinenten, vilket gör att gaspriserna ändå har en direkt påverkan på våra elpriser. Många europeiska länder använder gas som bränsle vid elproduktion och när flera länder drabbas av en minskad tillgång ökar istället efterfrågan på svensk el. Det gör i sin tur att priset stiget.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energiläget samt om Sveriges import och export av el.

Ovanliga väderförhållanden bidrar också

Den begränsade tillgången på gas är dock inte den enda boven i dramat. Även väderförhållandena spelar en betydande roll då en stor del av den svenska elen kommer från just naturkraft, främst vind och vatten.

Allt började hösten 2021 när en ovanligt kall vinter slog till precis efter en mildare höst. Det gjorde att många av våra största älvar frös samtidigt, vilket hade en dramatisk effekt på energiproduktionen från våra vattenkraftverk.

”Under sommaren 2022 har vi haft torka i stora delar av Europa och bristen på grundvatten har gjort att våra vattenverk inte fungerat optimalt. Om man tittar på augusti i Sverige blåste det dessutom väldigt lite, vilket gjorde att vi knappt fick ut någon effekt av vindkraftverken. Detta i samband med generellt skakig elmarknad har orsakat de extrempriser vi ser idag.”, menar Robin.

Sverige är uppdelat i fyra elområden med varierande elpriser

Sverige är sedan den 1 november 2011 uppdelat i fyra olika elområden; SE 1, SE 2, SE 3 och SE 4. Syftet med denna uppdelning är att dels att minska behovet av att transportera el, men också att göra det mer lönsamt att producera el i områden där det bor många människor.

Sedan införandet av dessa elområden har vi haft ett överskott på el i de norra elområdena (SE 1 och SE 2) och ett underskott i de båda södra (SE 3 och SE 4). Detta har orsakat prisskillnader, något många märkt av i samband med elprishöjningarna.

I norr brukar elen normalt sett kosta mellan 5 – 60 öre per kilowattimme (kWh), men under den senaste tiden har priset stundtals legat på 4 kronor/kWh. I södra Sverige har skillnaderna varit ännu mer påtagliga – under 2022 har de nått upp till nästan 8 kronor/kWh.

I slutet av augusti uppmättes kanske de kraftigaste prisskillnaderna hittills – i Sveriges norra elområden låg veckomedelvärdet på 20 öre/ kWh medan det i landets sydligaste elområde hamnade på 4 kronor/ kWh.

Saknar kapacitet att effektivt överföra el

Så om det nu råder ett överskott på el i norra Sverige och ett underskott i söder – kan man inte bara föra över el och på så sätt jämna ut elpriset? Riktigt så enkelt är det tyvärr inte.

”I dagsläget saknar våra elledningar kapacitet för att effektivt överföra el mellan olika elområden utan att värdefull el går till spillo. Det gör det alltså svårt att transportera el från norr, ett område som är dominerande inom exempelvis vattenkraft, till söder. Område SE 4, som är värst drabbat, ligger dessutom närmast kontinenten och är därför starkast ihopkopplat med Europas prishöjningar.”, förklarar Robin.

Mellan elområde SE 3 och SE 4 har det uppstått flaskhalsar som begränsat möjligheterna att fysiskt överföra så stora mängder el som marknaden kräver. Och när behovet av el överstiger överföringskapaciteten i elnätet måste man importera el till en högre kostnad för att tillgodose efterfrågan. Detta är också en anledning till att elpriserna i södra Sverige varit högre jämfört med i övriga landet.

Just nu arbetar bland annat Vattenfall med att bygga kraftledningar för att eliminera flaskhalsar i stamnätet mellan norr och söder, något som på sikt kan jämna ut elpriserna i landet.

Optimera energiförbrukningen med ett timavtal

Greeneley grundades 2014 av tre KTH-studenter och är numera en stor teknikspelare på energimarknaden som försöker förändra sättet vi använder el på.

Till skillnad från de konventionella rörliga och fasta elavtalen erbjuder Greenely ett timavtal, något som blivit ett extra populärt alternativ i tider med extra volatila elpriser. Här köper du 100 procent förnybar el till inköpspris och du betalar bara för den el du använder.

greenely app

Med ett timavtal är det möjligt att följa elpriset i realtid för att kunna planera sin energiförbrukning utefter när priset är som billigast. Det har också gjort att timavtal i många fall är det billigare alternativet. En nyligen gjord undersökning visar till exempel att Greenelys kunder i snitt betalar 20 procent mindre för sin el jämfört med ett vanligt rörligt elavtal.

”Vi har sett dagar där priset ena timmen är uppe på 4 – 5 kronor per kWh och andra timmen 50 öre. Bara genom att kapa extremtopparna under dygnet är det alltså relativt enkelt att slå marknadens rörliga pris.”, säger Robin.

Generellt sett passar timavtal alla typer av hushåll, men för personer som bor i villa kan den här lösningen vara extra fördelaktig.

”Personer som bor i villa eller hus har i regel en större elförbrukning som går att styra om jämfört med i exempelvis en lägenhet, vilket kan göra stor skillnad i hushållsekonomin. Med Greenelys smarta optimering kan du till exempel koppla upp din värmepump och låta oss värma upp ditt hus utefter elpriset.”, säger Robin.

Viktigt att inte generalisera elpriset

En av de främsta fördelarna med timavtal är att du kan planera din elanvändning efter när priset är som lägst, exempelvis på natten och småtimmarna. Men om fler och fler byter till timavtal för att optimera sin elförbrukning, kommer inte timpriset till slut att jämnas ut?

greenely app

”Ju fler som använder el på samma gång, desto högre blir förstås priset. Det gäller framför allt om utbudet av el är begränsat, vilket det är idag. Om alla till exempel skulle schemalägga att ladda sina elbilar från midnatt kommer det på sikt att innebära en höjning av elpriset även under natten.”, förklarar Robin.

Samtidigt är det viktigt att inte generalisera elpriset utan att titta på det timme för timme, vilket Greeneley gör. På så sätt går det att optimera elanvändningen efter de billigaste timmarna, som då inte nödvändigtvis behöver vara under natten.

Ger dig tillbaka kontrollen över din elförbrukning

Historiskt har elmarknaden varit lite av ett svart hål för många. Det enda utbytet man haft med sin elleverantör är en månadsfaktura med komplexa avgifter och en konsumtion som man egentligen inte vet vad den betyder. På fakturan står det att du förbrukat så här många kilowatt, vad säger det dig egentligen? Det här är något Greenely vill ändra på.

”Det vi försöker göra är att erbjuda full transparens och insyn för att på så sätt ge tillbaka kontrollen till konsumenten. Med Greenely kan du alltid hålla dig uppdaterad om ditt elpris, hur mycket du har nyttjat hittills denna månad, vad din förväntade elfaktura är, exakt vad timpriset är idag och under morgondagen. Du kan också koppla upp dina smarta enheter och låta oss på Greenely optimera elförbrukningen åt dig – helt utefter elpriset.”, säger Robin.

Viktigt att hålla sig uppdaterad om elpriset

Både Greenely och andra experter varnar för att elpriset med största sannolikhet kommer att fortsätta ligga på en hög nivå framöver. Mycket beror på hur situationen i Europa utvecklar sig samt hur produktionen i våra främsta energikällor kommer att se ut.

Ett av Robins viktigaste tips inför vintern är att hålla sig uppdaterad och medveten om utvecklingen. Han menar också att det finns goda möjligheter att slå marknadspriset, bara genom att planera sin elförbrukning och undvika extremtopparna.

”Det kan också vara bra att sänka inomhustemperaturen någon grad och har man vedspis kan det vara ett bra komplement. Hushåll med direktverkande el kan också gynnas av att installera en luftvärmepump som minskar förbrukningen kraftigt. Det finns även många smarta optimeringsprylar idag som kan hjälpa till att minska energiförbrukningen.”

Lästips: Sammanställning av luftvärmepumpar.

Även du som inte har ett elavtal hos Greenely kan ladda ner appen för att få koll på din elförbrukning. Appen är kostnadsfri att ladda ner och används av flera än 150 000 hushåll.

Läs vidare: Spara el – Den ultimata guiden (46 tips)

0 Kommentarer:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.